Školní rok a prázdniny ve školním roce 2023/2024Školní rok a prázdniny ve školním roce 2023/2024 Kdy se letos slaví Den otců 2024?Kdy se letos slaví Den otců 2024? Léto - čas jahodLéto - čas jahod Jak správně pečovat o orchideje?Jak správně pečovat o orchideje?
Chytrá žena na Facebooku
Přihlášení
Jméno :

Heslo :


  trvale

Dnes je
Čtvrtek 30.05. 2024
Dnes má svátek Ferdinand
Vyhledávání
Doporučujeme
 
 
 

Naše speciály
ZAJÍMAVÉ TIPY

Všeobecné podmínky serveru Chytrá Žena.czTyto všeobecné podmínky specifikují způsob užívání internetových stránek portálu Chytrá Žena.cz.

Přístupem na tyto stránky, registrací, přihlášením či užíváním stránek souhlasíte s těmito Všeobecnými podmínkami a zavazujete se, že budete jednat v souladu s těmito podmínkami.

Uživatel je povinnen v registraci u povinných polí uvést pravdivé údaje. Zároveň je uživatel(ka) povinnen(povinna) udržovat údaje aktualizované. V případě uvedení falešných či nepravdivých údajů se registrovaný(á) vystavuje možnosti, že mu(jí) bude registrace zrušena a zároveň ztrácí nároky na jakékoli případné výhry či předchozí zvýhodnění (body, hvězdičky, ...).

Všechny texty, obrázky, grafika a další části stránek podléhají autorskému právu. Kopírování jakékoliv části webové stránky bez písemného svolení portálu Chytrá Žena.cz je striktně zakázáno. Žádná reprodukce jakékoliv části této webové stránky nesmí být prodávána nebo distribuována za účelem obchodního zisku, ani nesmí být upravována nebo zahrnuta do jakékoliv jiné práce, publikace nebo internetové stránky. Chytrá Žena.cz bude iniciativně vymáhat svá práva duševního vlastnictví v maximálním možném rozsahu daném zákonem, včetně trestního stíhání za vážné přestupky.

Chytrá Žena.cz si vyhrazuje právo jakoukoli registraci zrušit, má-li k tomuto kroku závažné důvody. Zejména se jedná o případy, kdy uživatel nebo uživatelka uráží či napadá ostatní uživatele nebo uživatelky, používá sprosté výrazy případně nabádá k rasové nesnášenlivosti apod. Registrace může být zrušena i v případě porušení některého z ustanovení Všeobecných podmínek.

Uživatelka registrací vyslovuje souhlas se zasíláním e-mailů do emailové schránky, kterou uvedla při registraci. Zasílaný e-mail může mít informační nebo reklamní charakter.Chytrá Žena.cz má právo zasílat na e-mailové adresy uvedené při registraci obchodní sdělení inzerentů portálu Chytrá Žena.cz nebo vlastní. Takto zaslaný e-mail splňuje veškeré podmínky Zákona o regulaci reklamy č. 138/2002 Sb. a Zákona o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb, a nelze jej považovat za nevyžádanou reklamu - spam. Přijetím takovéto zprávy se uživatelka k ničemu nezavazuje.

Nesouhlas se zasíláním výše zmíněných e-mailů může uživatelka projevit odpovědí na zaslaný email. V předmětu této zprávy musí uživatelka uvést text "ZRUŠIT REGISTRACI".

Zažádá-li registrovaná čtenářka písemnou formou (emailem či soukromou zprávou nebo zápisem do diskuze) o zrušení registrace, zaniká ji spolu se zrušením registrace právní nárok na výhry v soutěžích či nárok na objednané dárky ve Chytrém kontu. Zrušením registrace také čtenářce propadají body, na které již nemá právní nárok a nemůže je ani nikomu věnovat !!!

Za činnost na stránkách portálu Chytrá Žena.cz jsou uživateli přičítany body, které se sdružují do tzv. Chytrého konta. Uživatel souhlasí s podmínkou, že získá-li např. za vložení receptu body a za ty si následně objedná dárek, který je mu později doručen, stává se recept součástí databáze portálu Chytrá Žena.cz a smí být za podmínky uvedení přezdívky uživatele, který recept vložil, neomezeně šířen a publikován, případně komerčně využit. Je-li pro potřeby dalšího šíření použita fotografie vložená k receptu, může se tato fotografie použít pouze na základě písemného souhlasu uživatele, který fotografii vložil a který je tedy držitelem autorských práv. Tento písemný souhlas lze poskytnout i prostřednictvím emailové komunikace či soukromé zprávy, odeslané ze svého účtu na portálu Chytrá Žena.cz.

Uživatel nesmí uměle načítat nebo zobrazovat stránky prostřednictvím příkazů, robotů či skriptů, ani ručně načítat stránky v rychlém sledu, kdy je zřejmé, že stránka nemohla z časových důvodů být prohlédnuta a jedná se tedy o snahu umělého zvýšení počtu bodů. Takovéto zjištění může vést ke ztrátě všech bodů a odebrání dárků, které byly do doby, než bylo porušení podmínek zjištěno, objednány. Zároveň bude uživateli zrušena registrace a v případě zjištění opakovaného jednání, nebo jednání, které trvalo déle než 1 měsíc, může být zablokován vstup na stránky portálu Chytrá Žena.cz.
Je zakázáno žádat jiné uživatele portálu k tomu, aby klikali na reklamní banner, anketu či poskytovali hlasy v soutěžích.

Je zakázáno kopírovat soutěžní odkazy a šířit je jiným způsobem, než který byl pro danou soutěž určen. Budou-li odkazy soutěží pořádaných na profilových stránkách společností Facebook, Google či Twitter kopírovány mimo tyto weby, jedná se o hrubé porušení pravidel dané soutěže a opakovaná činnost může být předmětem zrušení registrace uživatele.
Je zakázáno zveřejňovat či jinak šířit odpovědi na soutěžní otázky v soutěžích, jejichž realizátorem je portál Chytrá Žena. Zveřejnění odpovědi bude považováno za hrubé porušení Všeobecných podmínek portálu a uživateli může být bez předchozího upozornění zrušena registrace.

Je-li uživatelem portálu www.chytrazena.cz umělě (technicky) blokováno zobrazování reklamních formátů na uvedených stránkách, nevzniká uživateli nárok na přičítání bodů za procházení stránek portálu. V případě opakovaného blokování může naopak dojít k případné penalizaci, odečtu bodů z věrnostního klubu.

Bodový systém i Chytré konto mohou být kdykoli zrušeny, uživatel nemůže uplatňovat právní nárok na získávání bodů ani na jejich přeměnu na dárky.

Chytrá Žena.cz poskytuje služby, které umožňují uživatelům vkládat na stránky textové či obrazové materiály a informace. Služby portálu umožňují tyto informace zobrazovat, zasílat, hodnotit, mazat nebo s nimi jinak dále pracovat. Pro materiály a data, která uživatel na portál Chytrá Žena.cz vkládá platí určité pokyny a omezení. Tyto pokyny jsou zveřejněny přímo na stránkách portálu, prostřednictvím nichž uživatel materiály či data vkládá. Uživatel je povinen tyto pokyny respektovat. Portál Chytrá Žena.cz je oprávněn bez souhlasu uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby portálu upravovat, doplňovat, mazat či inovovat.

U vkládaných materiálů či informací se předpokádá, že uživatel, který materiály či informace vkládá, je zároveň autorem, případně držitelem autorských práv nebo má souhlas autora či držitele autorských práv. V opačném případě se jedná o porušování autorského práva a tyto materiály mohou být ze stránek portálu Chytrá Žena.cz odstraněny.

Chytrá Žena.cz poskytuje prostor pro vyjádření názorů čtenářů a čtenářek, rady a informace tohoto charakteru nemohou být brány jako návody, vše je třeba konzultovat s odborníkem. Stejně tak informace o hubnutí, dietách, samoléčbě apod. nemohou být brány jako návody, ale spíše jako doporučení, které je třeba následně konzultovat s odborníky.

Chytrá Žena.cz nezodpovídá za správnost či přesnost publikovaných informací uveřejňovaných na stránkách portálu a použití těchto informací je na vlastní riziko. Chytrá Žena.cz se zříká jakékoli odpovědnosti za škody, vzniklé použitím stránek portálu Chytrá Žena.cz nebo odkazovaných stránek třetích subjektů.

Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů vyplněných při registraci: jméno a příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, věk. Uživatel dále souhlasí se zpracováním základních údajů poskytnutých sítí Facebook, seznamu přátel na síti Facebook a emailové adresy účtu uživatele na síti Facebook a zájmů uživatele na síti Facebook.
Uživatel je povinen své Osobní údaje udržovat aktualizované, správné a pravdivé. Aktualizaci údajů je možné provádět po přihlášení kliknutím na své přihlašovací jméno v levém sloupci webu chytrazena.cz .
Údaje nashromážděné na portálu Chytrá Žena.cz a Vaše osobní údaje jsou zabezpečeny po dobu účelu jejich využití a chráněny proti zneužití.

Informace o tom, jakým způsobem chráníme Vaše osobní údaje a jak je zpracováváme, naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

Uživatel souhlasí, že poskytl přesné Osobní údaje a že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. Uživatel může svůj souhlas se zpracováním Osobních údajů portálem Chytrá Žena.cz odvolat písemným oznámením doručeným na emailovou adresu portálu Chytrá Žena.cz. Následně bude uživateli zrušena registrace a smazány všechny zpracované údaje o uživateli.

Na našich webových stránkách se zobrazují reklamy poskytované reklamními společnostmi třetí strany. Tyto společnosti mohou používat údaje (nikoli však jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo) o vašich návštěvách těchto i jiných webových stránek k poskytování reklam na zboží a služby, které vás zajímají. Chcete-li se o těchto postupech dozvědět další informace a chcete-li vědět, jak můžete těmto společnostem zabránit ve využívání uvedených údajů, klikněte sem (EN).

Uživatel nesmí služby portálu Chytrá Žena.cz využívat způsobem, který by mohl poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci služeb provozovaných portálem Chytrá Žena.cz nebo rušit používání těchto služeb portálu jinými osobami. Uživatel nesmí zneužívat služeb portálu k vlastnímu obohacení či komerčním účelům, či jakýmkoli způsobem získávat ani se pokoušet získávat jakékoli materiály či informace týkající se služeb portálu, které nejsou (nebyly) veřejně zpřístupněny nebo poskytnuty. V případě zjištění jakýchkoli pokusů o zneužití, budou podniknuty kroky pro odhalení pachatele a podklady budou předány orgánům činným v trestním řízení. Vzniklá škoda bude následně vymáhána.

Můžete komentovat, opravovat nebo žádat o odstranění vašich osobních údajů zasláním emailu na adresu admin, kterou naleznete v sekci Kontakt.

Některé stránky portálu Chytrá Žena.cz mohou obsahovat propojení na internetové stránky třetích subjektů, které jsou mimo kontrolu portálu Chytrá Žena.cz a nepodléhají těmto Všeobecným podmínkám užití. Pokud navštívíte tyto stránky přes nabízené propojení, poskytovatelé uvedených stránek mohou využít informací o vás v souladu s jejich podmínkami použití – ty však mohou být odlišné od našich. Portál Chytrá Žena.cz nenese odpovědnost za podmínky užití třetích stran.

Všeobecné podmínky užívání mohou být aktualizovány či měněny bez upozornění. Je odpovědností uživatele portálu Chytrá Žena.cz čas od času navštívit tyto Všeobecné podmínky k revizi případných změn. Výše uvedené Všeobecné podmínky jsou platné od 1.12. 2006.

Tyto všeobecné podmínky jsou připraveny v souladu s právními předpisy České republiky. Případné výhrady podléhají Občanskému zákoníku České republiky.

Znění platné od 25. 5. 2018

Aktuální soutěže
Komerční prezentace
 
 
 
Náš tip


NAVŠTIVTE NÁS ...
PŘIDAT MEZI OBLÍBENÉ NÁPOVĚDA VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Zásady ochrany osobních údajů KONTAKT © Všechna práva vyhrazena   DESIGNED by   RSS 

Publikování nebo šíření obsahu serveru bez písemného souhlasu autora JE ZAKÁZÁNO !